Servicii administrare de personal

Serviciile de administrare de personal joaca un rol foarte important intr-o companie. Confidentialitatea datelor joaca un rol important in cadrul unei companii. De aceea, este esential ca toate documentele angajatilor si informatiile cu privire la modificarile salariale lunare sa fie transmise la timp si corect.

ACC BUSINESS DEVELOPMENT va ofera atat sprijin in vederea eficientizarii proceselor si activitatilor interne, precum si posibilitatea externalizarii complete a administrarii documentelor si informatiilor angajatilor.

Administrarea dosarelor angajatilor si rezolvarea solicitarilor primite din partea salariatilor este o activitate care consuma foarte mult timp si necesita o atentie deosebita in ceea ce priveste confidentialitatea datelor cu caracter personal, precum si cunostinte vaste in Legislatia Muncii si din practicile locale.

In cazul in care dosarele de personal nu este in conformitate cu cerintele locale, informatiile cu caracter personal/contractele angajatilor nu sunt transmise/actualizate la timp, corect si in mod regulat in sistemul REVISAL, activitatea intregului departament de salarizare si a companiei va fi direct afectata.

Serviciile pe parte de administrare personal, indiferent de numarul de angajati sau caracteristicile industriei in care activezi, cu care venim in spriinul companiilor sunt:

 • Intocmirea contractelor de munca
 • Intocmirea actelor aditionale si a deciziilor
 • Revizuirea si pregatirea contractelor de munca
 • Pregatirea actelor aditionale si a diverselor decizii care aduc modificari la contractele individuale de munca
 • Asistenta completa in vederea redactarii clauzelor regulamentelor interne sau orice alte proceduri interne locale si de grup
 • Intocmirea fiselor de post si asistenta in procesul de evaluarea a performantei angajatilor

Administrarea dosarelor de personal

 • Administrarea dosarelor angajatilor in conformitate cu prevederile locale
 • Suport pentru transferul lunar de date, in siguranta, catre departamentul de salarizare si al documentelor aferente (pontaje, absente, beneficii etc.)
 • Arhiva electronica a documentelor

Mentinerea relatiei cu autoritatile statului sau diversi furnizori de beneficii in natura

 • Reprezentarea in comunicarea cu autoritatile de stat, pe baza de procura
 • Inregistrarea contractelor individuale de munca, a actelor aditionale si incetarea angajatilor in registrul electronic de evidenta a salariatilor (REVISAL)
 • Administrarea lunara a comenzilor si distribuirea tichetelor de masa, tichetelor cadou, etc.

Eliberarea documentelor solicitate de angajati

 • Intocmirea si eliberarea adeverintelor in urma incetarii angajatilor (adeverinta de vechime, adeverinta de somaj, adeverinta/fisa de lichidare)
 • Intocmirea si eliberarea adeverintelor solicitate de angajati (adeverinta – tipizat banca, adeverinta de salariat, adeverinta CAS etc.) si a oricaror alte documente justificative

In plus, vei beneficia de suport administrativ zilnic si suport tehnic online dedicat  departamentului/ reprezentantului companiei tale sau direct pentru angajati.

Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului

Fișa postului este un instrument întocmit de companie inainte de a angaja o persoana. În aceasta trebuie să se regăsească atribuțiile și drepturile ce îi revin unui angajat la viitorul loc de muncă. Fișa postului ar trebui, de asemenea, să conțină cerințele jobului, dar și sarcinile pe care angajatul le va îndeplini.

Deși este o anexă a contractului individual de muncă, fișa postului este la fel de importantă ca si contractul de munca. Ea trebuie să le cuprindă sunt: cerințele necesare pentru ocuparea rolului, condițiile de muncă, responsabilitatea propriu-zisă a angajatului și standardele de performanță.

Ea reprezintă o probă în instanță, în cazul în care conținutul acesteia nu e respectat sau dacă apar conflicte ori neînțelegeri între cele două părți. Astfel, importanța fișei postului nu ar trebui ignorată nicio clipă!

Apoi, fișa postului stă la baza mai multor procese din cadrul departamentului de resurse umane cum ar fi: recrutarea si selectia, angajarea, formarea profesională, dar și dezvoltarea viitorilor angajați. Fără fișa postului aceste procese nu s-ar derula într-un mod eficient.

Este important sa stim ca…

Anterior angajarii, compania este obligata sa aduca la cunostinta persoanei selectate in vederea angajarii atat fisa postului, cu specificarea atributiilor postului, cat si criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului!

ACC Business Development este aici pentru a sprijini atat managementul companiilor, cat si a departamentelor de HR cu un pachet complet care vizeaza nu doar analiza posturilor si intocmirea fiselor de post.

Stabilirea criteriilor de performanta si evaluarea angajatului

Evaluarea performantei profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii angajatilor, prin stabilirea gradului de indeplinire a obiectivelor, utilizand criteriile de evaluare stabilite pentru perioada respectiva.

Cum stabilim criteriile şi obiectivele de evaluare profesională?

Bază legală:

 • 17 alin.3 lit.e) din Codul Muncii – Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul,după caz, va fi informata cu privire la cel puţin următoarele elemente:-criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • 40 alin.1 lit.f) din Codul Muncii – Drepturile angajatorilor: să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.
 • 63 alin.2 din Codul Muncii – Concedierea salariatului pentru necorespundere profesională poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
 • 242 lit.i) din Codul Muncii – Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții: criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

O evaluare documentata si aplicata corect reprezinta unicul instrument pe care managementul il are la dispozitie in cazul desfiintarilor de posturi similare, fie ele colective sau individuale.

Atentie!

Neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform Legii 108/1999.